Strona głównaRozmaitościRejestracjaCzłonkowie klubuKsięga gościZaloguj
Strony
roczników
Strony absolwentówVIPKontakt
  Rejestracja...
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO REJESTRACJI PRZECZYTAJ UWAŻNIE

   Przynależność do klubu ma charakter dobrowolny i wyłącznie honorowy. Rejestracja
w członkowskim systemie ewidencyjnym Klubu następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wymagane rubryki oznaczono na czerwono). Przed wypełnieniem formularza należy zaznaczyć właściwą sobie opcję: Absolwent lub Przyjaciel. Na podany w formularzu adres e-mail system rejestracyjny wyśle automatycznie informację zawierającą twój numer członkowski, login (będzie to właśnie twój e-mail) i wygenerowane hasło pierwszego logowania do systemu. Po otrzymaniu hasła będziesz mógł się zalogować. Zobaczysz swoją wizytówkę. Będziesz miał także możliwość zmiany podanego przez automat hasła na indywidualne, które przy następnych logowaniach pozwoli ci przegladać informacje przeznaczone wyłącznie dla zarejestrowanych członków Klubu oraz na edycję twoich danych osobowych a także na wydrukowanie numerowanego certyfikatu członkowskiego.
Zapoznaj sie ze statutem Klubu:

STATUT
KLUBU ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. W. KĘTRZYŃSKIEGO W GIŻYCKU

§1
Członkiem Klubu Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku ( zwanym dalej w skrócie Klubem Absolwentów)
w GRONIE ABSOLWENTÓW na zasadach dobrowolności
może zostać każdy absolwent, który w dowolnym roku ukończył Liceum.
Członkiem klubu w GRONIE PRZYJACIÓŁ może też zostać osoba,
która w inny sposób związana była ze szkołą.

§2
Klub Absolwentów ma niezależny,wirtualny, charakter.
Członkowie Klubu rejestrują się na platformie internetowej pod adresem http://www.klub.pol.info.pl

§3
Głównym celem Klubu jest gromadzenie, utrwalanie i prezentacja w Internecie
dorobku poszczególnych roczników absolwentów
oraz propagowanie szkoły, regionu i miasta Giżycka.

§4
Głównym zadaniem Klubu jest utrzymanie więzi między absolwentami oraz szkołą,
a także pomoc w nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów.

§5
Klub Absolwenta działa w oparciu o pracę społeczną, wykonywaną przez każdego chętnego
na rzecz utrzymania i rozbudowy klubowego serwisu.

§6
Rolę koordynatora działań Klubu Absolwentów sprawuje wraz z członkami grupy inicjatywnej, administrator serwisu internetowego na którym Klub funkcjonuje.

§7
Członkowie grupy inicjatywnej, która kieruje pracami Klubu wybierają spośród siebie honorowego przewodniczącego, który w szczególnych przypadkach w imieniu Klubu
pełni w kontaktach zewnętrzych funkcje reprezentacyjne.

§8
Członkowie Klubu utrzymują pomiędzy sobą systematyczne koleżeńskie kontakty,
archiwizują swoje dokonania, wspierają się i spotykają
stosując w praktyce hasło: "Ocalić od zapomnienia".

§9
Wskazane jest zawiązywanie regionalnych zamiejscowych
kół Klubu Absolwentów w celu umacniania integracji środowiskowej.

§10
Wskazane są wszelkie inicjatywy, pomysły sugestie dotyczące rozwoju form klubowych.

§11
W serwisie Klubu Absolwentów istnieje możliwość przygotowania i umieszczenia
indywidualnych pamiątkowych stron internetowych poszczególnych roczników.

§12
Dla usprawnienia wymiany informacji poszczególne roczniki ustalają
spośród swojego grona koordynatora, który opracowywał i gromadził będzie
wszelkie informacje dotyczące danego rocznika przeznaczone do publikacji w serwisie.


§13
Mile widziane będą dobrowolne wsparcia sponsorskie.
Nazwiska Darczyńców (chyba że postanowią oni inaczej) zostaną umieszczone
na specjalnej stronie poświeconej członkom szczególnie zasłużonym.
Zgromadzone tą drogą środki przeznaczone będą na rozwój
i utrzymanie klubowego serwisu.

§14

Klub Absolwenta ma charakter otwarty i rozwojowy.
Dopuszcza się możliwość zmiany statusu organizacyjnego Klubu

§15
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji
w treści dostarczane do publikacji .
Treści niezgodne z prawem oraz godzące w dobre imię innych podmiotów lub osób trzecich
albo zawierające wulgaryzmy będą natychmiast usuwane.


1.06.2005 r.

   Dokonując rejestracji i wypełniając niniejszy formularz rejestracyjny, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym przetwarzanie ich drogą elektroniczną przez właściciela serwisu w celach informacyjnych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby funkcjonowania Internetowego Klubu Absolwentów i Przyjaciół I LO im W. Kętrzyńskiego w Giżycku.
   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania oraz usunięcia.
   Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych i komercyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych .Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem i zgadzam się z jego warunkami.
3